پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› جلسه انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي برگزار شد

    RSS2.0
چاپ   
جلسه انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي برگزار شد

جلسه انجمن خيرين مسكن ساز استان با حضور مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان ، قاسم زاده مدير امور شعب بانك مسكن استان و مهندس عماديان‌فر معاون املاك سازمان مسكن و شهرسازي استان و حضور تمامي اعضا در محل ساختمان انجمن برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي در ابتداي جلسه پس ايراد سخناني توسط رئيس هيئت مديره ، مهندس رضايي مدير عامل انجمن از حضور حاضرين به خصوص مديريت بانك مسكن و معاون مسكن و شهرسازي تقدير نمود. در ادامه با بحث و تبادل و نظر و موافقت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن مقرر گرديد بخشي از واحدهاي در حال اجراي شركت عمران و نوسازي ارمغان بجنورد به انجمن خيرين واگذار گردد .

همچنين در ادامه در زمينه واگذاري واحدهايي در شهرهاي زير 25 هزار نفرو تهيه زمين توسط انجمن خيرين در بافت فرسوده شهرستانهاي بجنورد و شيروان اعضا به نتيجه رسيدند

    RSS2.0