پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› 5 هزار و پنجاهمين واحد مسكوني طرح ويژه مسكن روستايي شهرستان شيروان افتتاح گرديد

    RSS2.0
چاپ   
5 هزار و پنجاهمين واحد مسكوني طرح ويژه مسكن روستايي شهرستان شيروان افتتاح گرديد

يك واحد مسكوني از واحدهاي طرح ويژه مسكن روستايي به صورت نمادين در روستاي ا...آباد  شهرستان شيروان توسط فرماندار شهرستان شيروان  به بهره برداري رسيد.

اين مراسم با حضور صفر نژاد  فرماندار شهرستان ، مهندس محمدي مدير كل  بنياد مسكن استان و معاونين و مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان برگزار گرديد .، مهندس ابراهيمي  مدير بنياد مسكن شيروان گفت :  میزان تسهيلات اهدايي به اين واحد  يكصد ميليون ریال از اعتبارات سال 89 مسکن روستایی می باشد. وي اضافه كرد در شهرستان شيروان از آغاز طرح مسكن روستايي  تا كنون 6900متقاضي جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي شده اندو از اين ميزان نيز پنج هزار و 50  واحد مسكوني پايان كار دريافت نموده اند . وي همچنين افزود درروستاي ا...آباد نيز با همكاري اهالي بيش از 160 خانوار جهت دريافت تسهيلات به بانكها معرفي شده اند و كه از اين ميزان 135 خانوار انعقاد قرارداد شده اند و تا كنون 107 واحد مسكوني در اين روستا پايان كار دريافت نموده اند و اين استفاده 160 خانواري از تسهيلات در صورتي بود كه در ابتداي طرح سال 85 جمعيت اين روستا 170 خانواربود و مشاركت بالاي مردم در اين پروژه ها تاثير گزار بوده است .

    RSS2.0