پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اهداي سند مالكيت روستايي و افتتاح طرح هادي در روستاي سرچشمه بجنورد

    RSS2.0
چاپ   
اهداي سند مالكيت روستايي و افتتاح طرح هادي در روستاي سرچشمه بجنورد

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي  طي مراسمي با حضور مهندس صحراگرد معاون استاندار و دكتر پاكمهر فرمانداربجنورد  و جمعي از مديران كل و مديران شهرستاني طرح هادي روستاي سرچشمه افتتاح گرديد .

مهندس ايماني  مدير بنياد مسكن بجنورد در ابتداي  اين مراسم گفت اجراي طرح هادي روستاي سرچشمه با اعتباري تخصيصي معادل 2ميلياردو 850 ميليون ريال از سال 88 آغاز گرديد و در سال جاري به پايان رسيد وي گفت در اين پروژه 900 متر آواربرداري 2250 متر اجراي پياده رو و سنگفرش ، 100متر ديوار حائل و 35 متر تعريض پل و همچنين بيش از 9هزار متر مربع زير سازي ، روسازي و آسفالت انجام شده است . در ادامه دكتر پاكمهر ضمن تقدير از مشاركت اهالي از زحمات بنياد مسكن بجنورد تقدير نمود . در ادامه مهندس صحراگرد معاون استاندار ضمن بازديد از طرح هاي اجرا شده در پياده رو ها با مردم ديدار و گفتگو نمودند . همچين در حاشيه اين مراسم يك جلد سند روستايي به صورت نمادين از  يكصد و شصت و هشت جلد سند مالكيت روستايي تحويل يكي از اهالي گرديد .

    RSS2.0