پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي و مديركل ديوان محاسبات استان

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي و مديركل ديوان محاسبات استان

مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن به همراه آدينه معاونت پشتيباني، مهندس صابري معاون عمران روستايي و صدقي رئيس امور ذيحسابي بنياد مسكن با كرمي مديركل ديوان محاسبات استان ديدار و گفتگو گردند.

بر گزارش روابط عمومي در اين جلسه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي ضمن ارائه توضيحات و معرفي اجمالي عملكرد بنياد مسكن استان و وضعيت پروژه‌هاي عمراني در سطح استان گفت : بنياد مسكن انقلاب اسلامي هميشه در اجراي پروژه‌ها به مسئله كيفيت توجه ويژه‌اي داشته است و بنياد مسكن خراسان شمالي نيز در اين راستا در سالهاي اخير موفق به كسب رتبه‌هاي برتر كشوري شده است.

"حسين علي كرمي" مديركل ديوان محاسبات استان نيز در اين جلسه با تاكيد بر شعار « پيشگيري حتماً، مچ گيري هرگز و چشم پوشي به هيچ وجه» در راستاي سياستهاي كشوري ديوان محاسبات از توجه بنياد مسكن به هزينه كرد صحيح و به موقع اعتبارات و همچنين كيفيت پروژه‌ها تقدير نمود و ابراز اميدواري كرد با همكاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي استان شاهد پيشرفت هر چه بيشتر پروژه‌هاي عمراني استان باشيم.

    RSS2.0