پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› مسكن مهر در شهر هاي زير 25 هزار نفر خراسان شمالي

    RSS2.0
maskan mehr
چاپ   
مسكن مهر در شهر هاي زير 25 هزار نفر خراسان شمالي

مهندس هادي زارعي معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ازساخت  چهار هزار و 100 واحد مسكن مهر ، در 15 شهر زير 25 هزار نفرجمعيت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي اين بنياد به عنوان متولي مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر ، ثبت نام از متقاضيان را انجام داده كه پس از احراز شرايط مسكن مهر به بانك هاي عامل معرفي مي شوند.

معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي گفت : سهميه استان در اين زمينه با 15 شهر زير 25 هزار نفر ، چهار هزار و 100 واحد مي باشد كه در دست اقدام و در مرحله ي معرفي به بانك و در دست اجرا مي باشند.

مهندس زارعي افزود ، در سال هاي 88 و 89 ، سهميه استان سه هزار و 500 واحد و در سال 90 ، 600 واحد بوده كه در اين راستا پنج هزار و 106 متقاضي به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه از اين تعداد بيش از چهار هزار و 600 نفر عقد قرارداد نموده اند.

وي با بيان اينكه اراضي تملك يافته شده براي مسكن مهر در مجموع 137 هكتار بوده است ، گفت: از اين مقدار 60 هكتار جزء اراضي ملي ، 42 هكتار جزء اراضي توافقي و 35 هكتار جزء اراضي بنياد مسكن مي باشد. وي همچنين اضافه كرد از 15 شهر زير 25 هزار نفر استان، تاكنون متقاضيان 13 شهر به بانك ها معرفي و در 12 شهر نيز عقد قرار دادصورت گرفته است.

 

"زارعي"در ادامه خاطر نشان كرد، از واحد هاي در دست اجرا تا كنون فونداسيون چهار هزار و 604 واحد اجرايي شده و سه هزار و 857 واحد به مرحه اسكلت رسيده و از اين تعداد  سه هزار و 17 واحد نيز در مرحله ي سفت كاري مي باشند . وي اضافه كرد : حدود 2 هزار واحد نيز در مراحل پاياني و نازك كاري مي باشند.

 تصاوير
    RSS2.0