پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تعداد 504 واحد مسكوني شهري بنياد مسكن خراسان شمالي در حال اتمام مي باشد.

    RSS2.0
504
چاپ   
تعداد 504 واحد مسكوني شهري بنياد مسكن خراسان شمالي در حال اتمام مي باشد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي،مهندس هادي زارعي معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي گفت : در سالهاي اخير معاونت مسكن شهري با تلاش بي وقفه ي خود در امر ساخت مسكن نقش بسزايي در راستاي توليد مسكن و كاهش مشكلات در زمينه مسكن در استان داشته است .وي اضافه كرد  اين نهاد از ابتداي تاسيس طرح دو هزار و 42 واحدي مسكن شهري را در سطح شهرستان هاي استان در دست انجام دارد كه از اين تعداد 504 واحد مسكوني در حال اتمام مي باشد.

وي افزود : تعداد واحدهاي مسكوني شهري اتمام يافته بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي از ابتدا تا پايان سال 90 ، 300 واحد بوده و 204 واحد مسكوني شهري در اين نهاد نيز در حال اجرا مي باشد.

وي يادآور شد ، اين نهاد هزار و 992 واحد مسكوني شهري در حال طراحي و اجرا دارد .

مهندس زارعي در پايان اضافه كرد از فعاليت هاي ديگر حوزه مسكن شهري نيز مي توان به پروژه هايي از قبيل ، ساختمان اداره كل بنياد مسكن خراسان شمالي ، ساختمان اداري بانك ماشين آلات بنياد مسكن استان ، سوله ورزشي ، ساختمان فرمانداري شهرستان گرمه وپروژه هاي مسكن مهر شهر هاي زير 25 هزار نفر اشاره كرد.

    RSS2.0