پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از خراسان شمالي

    RSS2.0
ذيحسابي
چاپ   
بازديد مديركل ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از خراسان شمالي

 

مديركل ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به اتفاق هيات همراه از اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، غلامي پور مديركل ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به اتفاق هيات همراه در بازديد خود از واحد ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي رضايت كامل خود را اظهار داشت.

وي در ادامه ي سفر خود از سايت گلستان شهر و ساختمان اداري اين نهاد و بررسي عمليات اجرايي و بحث پيشرفت فيزيكي اين طرحها از نزديك بازديد نمود.

مدير كل ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در ادامه ي سفر خود جلسه اي با مديركل و مسئولين ديوان محاسبات استان خراسان شمالي داشت و از نظارت مستمر ديوان محاسبات در برنامه هاي اجرايي و اعتبارات دولتي در استان تقدير و تشكر كرد و افزود با پيگيري و حمايت هاي شما بتوانيم گامي در جهت پيشرفت مسكن استان با استانداردهاي روز ، برداريم.

در ادامه نيز پاشايي مسئول دفتر مديركل ذيحسابي از حوزه ي ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي بازديد و از برنامه ريزي و عملكرد اين حوزه رضايت خود را اعلام داشت.

 

روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

 

    RSS2.0