پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار با مديركل مسكن و شهرسازي

    RSS2.0
ديدار
چاپ   
ديدار با مديركل مسكن و شهرسازي

 

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در ديدار با مديركل مسكن و شهرسازي خراسان شمالي بر ادامه ي همكاري دو مجموعه تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در ديدار خود با مهندس علي فخراني مديركل مسكن و شهرسازي خراسان شمالي ضمن تبريك سال نو و فرارسيدن ايام دهه حساب 100 امام(ره) و تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، در مورد مسائل پيرامون مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت واقع در گلستان شهر و فعاليت هاي عمراني پيرامون گلستان شهر صحبت كردند.

مهندس محمدي در مورد فعاليت هاي عمراني گلستان شهر بجنورد گفت : تا كنون بخش عظيمي از مراحل جدول كشي ، كانال كشي و دو خطه كردن محور بجنورد به گلستان شهر ، اين طرح عظيم به پايان رسيده است و به لطف خداوند مراحل ديگر كار نيز در حال پيشرفت است.

وي افزود ، اين نهاد به عنوان متولي مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر است و در حال حاضر چهار هزار و 100 واحد مسكن مهر در شهر هاي زير 25 هزار نفر خراسان شمالي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دست ساخت مي باشد.

مهندس فخراني نيز ضمن تشكر از فعاليت هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در رابطه با اجراي طرح دو خطه كردن محور ارتباطي بجنورد به گلستان شهر گفت : گلستان شهر از مناطق تجمعي ساخت مسكن مهر در استان است كه طرح دو خطه كردن آن براي تسهيل تردد خودروها از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در دست اجراست.

وي افزود ، در حال حاضر تعدادي از شهروندان عزيز در واحدهاي مسكوني خود ساكن شده اند كه با كمك بنياد مسكن و فعاليت هاي اين نهاد بتوانيم هرچه سريعتر طرح گلستان شهر را به پايان برسانيم.

 

روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

    RSS2.0