پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي يكصدمين سفر هيأت دولت

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي يكصدمين سفر هيأت دولت

 
با حضور استاندارخراسان شمالي و جمعي از مسئولين ارشد دستگاه هاي اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي و رسانه هاي خبري و مردم نمايشگاه دستاوردهاي يكصدمين سفرهيأت دولت در مجموعه ورزشي شهيد عليدخت بجنورد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، نمايشگاه دستاوردهاي يكصدمين سفرهيأت دولت با حضور مهندس شفقت استاندار خراسان شمالي و جمعي از مسئولين ارشد دستگاه هاي اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي و رسانه هاي خبري و مردم در سالن بسكتبال مجموعه ورزشي شهيد عليدخت بجنورد افتتاح شد.
در اين مراسم استاندار خراسان شمالي ،سفرهاياستاني هيأت دولت را موجب تعميق پيوند ميان مردم و مسئولين دانست و گفت بر استمراراين تفكر در جامعه اسلامي اصرار داريم و براي استمرار خدمت صادقانه بايد در كنارمردم باشيم كه موجب رضاي مردم و رضايت خداوند خواهد بود.استاندار نقش سفرهاي استاني را در توسعه متوازن استانها مهم توصيف كرد و ادامه داد توسعه هر منطقه در نهايت توسعه نظام اسلامي را در پي خواهد داشت و لذا بايد از همه فرصتها براي توسعه استفاده كنيم.
در اين نمايشگاه ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي نيز همانند ساير سازمانها و نهادهاي ديگر ، دستاوردهاي سفرهاي سه گانه رياست جمهوري و هيأت دولت به خراسان شمالي را در قالب عكس ، نوشته ، بروشور ، كليپ تصويري و بنر به نمايش گذاشته است . در ادامه نيز مهندس شفقت با حضور در غرفه بنياد مسكن با مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در مورد فعاليتهاي اين نهاد و دستاوردهاي سه دوره سفرهاي رياست جمهوري به گفتگو پرداختند.

    RSS2.0