پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون عمران روستايي استان كرمان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون عمران روستايي استان كرمان

 

معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمان به همراه مديران شعب و كارشناسان نظارت و ارزيابي خود از پروژه هاي اجرا شده در استان خراسان شمالي بازديد كردند.
 
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمان به همراه مديران شعب و كارشناسان نظارت و ارزيابي طي سفر يك روزه خود به استان خراسان شمالي با معاون عمران روستايي و كارشناسان نظارت و ارزيابي اين استان ديدار و گفتگو كردند و در ادامه نيز از طرح هاي اجرا شده در روستاهاي ملاحسن ، باباامان ، نوده و اسفيدان بازديد كردند.

مهندس محمديان معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمان گفت : سفر خوبي بود كه توانستيم از تجربيات و همفكري يكديگر استفاده كنيم لذا اين تبادل اطلاعات ، لازمه ي رونق در حوزه ي عمران روستايي كشور و استانها است.  

    RSS2.0