پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي موفق به كسب رتبه برتر در سال 90 شد

    RSS2.0
چاپ   
روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي موفق به كسب رتبه برتر در سال 90 شد

روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي  با كسب  رتبه اول در ارزيابي هاي سال 90  براي دو.مين سال متوالي به عنوان روابط عمومي برتر در بين روابط عمومي هاي بنياد مسكن كشور شناخته شد .

 

مسئول روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در اين راستا گفت : روابط عمومي اين نهاد براي سومين سال متوالي حائز رتبه برتر در ارزيابي هاي صورت گرفته در اداره كل روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور شده است كه كسب اين رتبه حاصل فعاليت و ارزيابي در زمينه هاي روابط عمومي الكترونيك ، ارتباطات برون سازماني ، ارتباطات درون سازماني ، ارتباطات رسانه اي ، انتشارات ، پژوهش و تحقيق ، تبليغات و سمعي و بصري بوده است .

محسن آگاهي با اشاره به اينكه  بينش و نگاه مديران سازمانها به روابط عمومي تعيين كننده حجم اين حوزه خواهد بود ، اين موفقيت را مرهون  حمايت هاي مهندس محمدي مدیركل بنياد مسكن استان دانست .

وي اضافه كرد : اين روابط عمومي در سال 1388 موفق به كسب رتبه ي دوم و در سالهاي 89 و 90 نيز حائز رتبه اول در بين روابط عمومي هاي ادارات كل بنياد مسكن استانهاي كشور گرديد .

 

شايان ذكر است در ارزيابي هاي سال 90 روابط عمومي هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور پس از خراسان شمالي به ترتيب  استانهاي فارس و مازندران رتبه هاي دوم و سوم را كسب نمودند.

    RSS2.0