پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كسب مقام اول تيمي بنياد مسكن استان در مسابقات سراسري پينگ پنگ بنياد مسكن كشور

    RSS2.0
چاپ   
كسب مقام اول تيمي بنياد مسكن استان در مسابقات سراسري پينگ پنگ بنياد مسكن كشور

تيم ورزشي پينگ پنگ بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در چهاردهمين دوره مسابقات پينگ پنگ سراسري بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، چهاردهمين دوره از مسابقات ورزشي پينگ پنگ سراسري بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور با حضور مديران و كاركنان اين نهاد از سراسر كشور به ميزباني استان زنجان برگزار شد .

 گفتني است ، در اين دوره از مسابقات ، 45 بازيكن از 23 استان كشور در رده هاي كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي شركت داشتند كه تيم خراسان شمالي متشكل از رضا مهجور و مجيد خاوري از كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي اعزامي به اين مسابقات موفق  به كسب مقام اول و سوم در بخش انفرادي شدند .

همچنين در بخش تيمي نيز ،تيم بنياد مسكن خراسان شمالي حائز مقام اول تيمي اين دوره از مسابقات گرديد.

    RSS2.0