پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ششمين گردهمايي مشترك ادارات كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ششمين گردهمايي مشترك ادارات كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

ششمين گردهمايي مشترك ادارات كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي با حضور مديران كل و مديران اجرايي اين ادارات برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، ششمين گردهمايي مشترك ادارات كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي به ميزباني اين نهاد با موضوع تشكيل كار گروه تخصصي بررسي آئين نامه اجرايي و قانون الحاق موادي به قانون سازماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن برگزار شد.
در اين نشست مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي ضمن عرض خير مقدم به شركت كنندگان در اين نشست ، مطالبي را در خصوص قوانين صدور سند طي ساليان گذشته و آئين نامه جديد صدور سند در سال جاري ارائه نمود و خواستار حمايت هرچه بيشتر ثبت اسناد و املاك در مقوله صدور سند مالكيت شد.
مهرآئين مدير كل ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي نيز ضمن تشكر از مهندس محمدي ، توضيحاتي در مورد آئين نامه اجرايي و قانون جديد صدور سند و بندهاي آن كه در 21 ماده تهيه گرديده است ، ارائه نمود.
در پايان مهندس محمدي و مهرآئين اين نشست را مثبت ارزيابي كردند و مقرر شد در مدت زمان كوتاهتري جلسات بعدي براي تسريع در امور ثبت اسناد مالكيت واحدهاي ساخته شده توسط بنياد مسكن صورت پذيرد.

    RSS2.0