پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي

    RSS2.0
چاپ   
طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي

تا پايان خرداد 1391 مجموع 31450 خانوار روستايي از منازل مقاوم سازي شده توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در راستاي مقاوم سازي واحدهاي مسكوني كم دوام و بي دوام روستايي از ابتدا تا پايان خرداد 1391 ، ميزان سهميه اين استان در بخش مسكن روستايي 53067 بوده است كه از اين تعداد 49577 مورد معرفي به بانك و تعداد 41192 مورد نيز در مرحله ي انعقاد قرارداد مي باشند.

گفتني است هم اكنون تعداد 31450 متقاضي موفق به اخذ پايان كار شده اند كه خانواده هاي روستايي از خانه هاي استاندارد بهره مند و در حال حاضر به بهره برداري رسيده است.

لازم به ذكر است سهميه تسهيلات مسكن روستايي در شهرستان هاي استان تا پايان خرداد 91 شامل : اسفراين با 7424 واحد ، بجنورد با 15557 واحد ، جاجرم با 5862 واحد ، شيروان با 9943 واحد ، فاروج با 5238 واحد و شهرستان مانه و سملقان با 9043 واحد مي باشد.

 

    RSS2.0