پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› صدور پايان كار براي 31 هزار و 600 مسكن روستايي در سطح استان

    RSS2.0
چاپ   
صدور پايان كار براي 31 هزار و 600 مسكن روستايي در سطح استان

تا پايان خرداد 1391 مجموع 31609 خانوار روستايي از منازل مقاوم سازي شده توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، يكي از مشكلات مسكن روستايي پايين بودن كيفيت مصالح ساختماني آن مي باشد كه اين منازل در برابر سوانح طبيعي از خود مقاومتي نشان نمي دهند و تخريب مي گردند. از اين رو بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالی جهت پيشبرد اهداف خود در طرح بهسازي مسكن روستايي از ابتدای کار تا كنون توانسته است به آن دسته از متقاضياني روستايي كه طبق ضوابط نسبت به احداث بنا اقدام نمودند مبلغي را به عنوان يارانه پرداخت نمايد.
در همين راستا ؛ بنياد مسكن انقلاب اسلامي از طريق نظارت بر هزينه اعتبارات اين بخش ، برنامه نوسازي مسكن روستايي و همچنين ارائه طرحهاي مناسب روستايي ، طرح مقاوم سازي مسكن روستايي را با جديت دنبال مي كند . در قالب اين طرح به متقاضياني كه واحدهاي مسكوني آنها از كيفيت خوبي بر خوردار نيست با معرفي بنياد ، تسهيلات بانكي اعطا مي شود كه نظارت براجراي مشخصات فني تا مرحله سفت كاري در سه مرحله براي هر ساختمان توسط ناظرين بنياد مسكن صورت مي گيرد .
بنياد مسكن خراسان شمالي ، جهت مقاوم سازي واحدهاي مسكوني كم دوام و بي دوام روستايي از ابتدا تا پايان خرداد 1391 ، ميزان سهميه اين استان در بخش مسكن روستايي 53453 بوده است كه از اين تعداد 49783 مورد معرفي به بانك و تعداد 41194 مورد نيز در مرحله ي انعقاد قرارداد مي باشند و هم اكنون تعداد 31609 متقاضي موفق به اخذ پايان كار شده كه خانواده هاي روستايي از خانه هاي استاندارد بهره مند شده اند.
لازم به ذكر است سهميه تسهيلات مسكن روستايي در شهرستان هاي استان تا پايان خرداد 91 شامل : اسفراين با 7729 واحد ، بجنورد با 15592 واحد ، جاجرم با 5862 واحد ، شيروان با 9954 واحد ، فاروج با 5268 واحد و شهرستان مانه و سملقان با 9048 واحد مي باشد.

    RSS2.0