پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري كلاس هاي آموزشي مهندسين ناظر مسكن روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري كلاس هاي آموزشي مهندسين ناظر مسكن روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي

140 مهندس ناظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در كلاس هاي آموزشي اين نهاد شركت كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، تعداد 140 مهندس ناظر مسكن روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي در كلاس هاي آموزشي اين نهاد شركت كردند.
معاون مسكن روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي در اين باره گفت : اين دوره از كلاس ها به مدت 60 ساعت در 6 روز برگزار گرديد كه 30 مهندس ناظر جديد و 110 مهندس ناظر قديم همراه با مديران شعب و كارشناسان مسكن روستايي اين نهاد در سازمان مديريت صنعتي خراسان شمالي توسط اساتيد دانشگاه و مهندسين سازمان نظام مهندسي تحت آموزش قرار گرفتند.
مهندس روحاني بيان داشت : اين كلاسها در 7 سرفصل جوش آرماتور و پي ايمني و حفاظت كار بتن ريزي سقف مبحث 8 و مبحث 19 برگزار گرديد.
وي افزود ، 3 روز اول اين دوره مختص ناظرين جديد بود كه آموزش هاي جديد را فراگرفتند و 3 روز آخر نيز ناظرين قديم براي يادآوري آموزش ها در اين كلاس ها شركت داشتند.

    RSS2.0