پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› 32 روستاي استان تحت بازنگري هستند

    RSS2.0
چاپ   
32 روستاي استان تحت بازنگري هستند

 

معاون عمران روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي بيان كرد : 32 روستاي استان تحت بازنگري قرار گرفته اند كه كار بازنگري 25 روستا به پايان رسيده و 7 روستا نيز در دست اقدام است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، معاون عمران روستايي اين نهاد گفت : طرح هادي روستايي برنامه اي عمراني براي توسعه ي فيزيكي و روان ساري زندگي روستاييان ، با ايجاد تسهيلاتي در جهت رفاه عمومي ، بهبود محيط زيست و مسكن ، هدايت روستا به سمت توليد و سازندگي با اجراي آسفالت ، ميادين ، فضاي سبز ، جوي و جدول و آبرو و پيش بيني مورد نياز آينده روستا مي باشد كه اين استان بر اساس سرشماري سال 1385 داراي 883 روستاست كه از اين تعداد 718 روستا بالاي 20 خانوار جمعيت دارد . بنياد مسكن خراسان شمالي تا پايان سال 90 توانسته است از اين تعداد ، طرح هادي 513 روستا را تهيه نموده و در بخش اجرا نيز تعداد 133 روستا را به پايان رسانده و 56 روستا نيز در دست اجرا مي باشد.
مهندس صابري ادامه داد : يكي از فعاليت هاي اين حوزه مربوط به مطالعه ي طرح هاي سازماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستاييست كه طرح هادي هر بخش را بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار مي دهد كه سبب مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن بخش مي شود كه تا كنون 4 طرح به تصويب رسيده و يك طرح نيز در سال 1390 اعتبار آن مشخص گرديد و در حال حاضر در دست تهيه است.
وي افزود ، بنياد مسكن خراسان شمالي در بخش بافت با ارزش روستايی نيز ، بافت با ارزش روستاي رویین از توابع شهرستان اسفراین و روستاي اسفيدان از توابع شهرستان بجنورد را در دست اجرا دارد كه به جزء اين دو روستا ، يك روستاي ديگر نيز به عنوان سهميه سوم بافت باارزش روستايي قرار دارد كه با توجه به روستاهاي جاذب گردشگري متعدد اين استان هنوز مطالعات جهت انتخاب اين روستا ادامه دارد . وي در رابطه با گاز رساني به روستاي اسفيدان يادآور شد كه طرح بافت باارزش روستايي از 5 سال قبل آغاز گرديد كه قبل از اجرا ، به دستگاهاي مختلف خدمات رساني در روستاها اطلاع رساني شده بود و هنوز با شركت گاز محور مذاكرات و ارائه پيشنهادات ادامه دارد تا تداخل به حداقل برسد.
مهندس صابري گفت : با توجه به تغيير و تحولات روستاها بعد هر 10 سال و افزايش تسهيلات مسكن و بالا رفتن ساخت و سازها ، نياز روستاها به بازنگري و مطالعه كاربري آن احساس مي شود كه تا كنون 32 روستاي استان تحت بازنگري قرار گرفته اند كه كار بازنگري 25 روستا به پايان رسيده و 7 روستا نيز در دست اقدام است.
وي بيان داشت اين كار سبب افزايش توسعه روستا و ساخت مسكن براي جوانان مي شود و افزود اين بازنگري ها بيشتر در روستاهاي مهاجر پذير شهرستان هاي بجنورد ( باغچق ، قله جق بزرگ ) - اسفراين ( فرطان كهنه ، فرطان تازه ) - شيروان ( چلو ) و مانه و سملقان ( كشانك ، خرتوت ) بوده است.
وي ادامه داد : خراسان شمالي در اجراي طرح هادي از ميانگين كشوري عقب است كه علت اين عقب افتادگي كمبود اعتبار براي اجراي طرح هادي مي باشد كه بخش زيادي از اين عقب ماندگي ها به خاطر زير ساخت هاي ضعيفي است كه در زمان تقسيم خراسان بزرگ ، نصيب خرسان شمالي گرديد.
مهندس صابري در رابطه با اعتبار طرح بهسازي روستايي نيز گفت : سال گذشته 80 ميليارد ريال از اعتبارات استاني و 80 ميليارد ريال هم از اعتبارات ملي جهت بهسازي روستاهاي استان اختصاص يافت اما با روند فعلي اعتبارات رسيدن به ميانگين كشوري و ارتقاي شاخص در اين زمينه مشكل خواهد بود.
معاون عمران روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي اضافه كرد : بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ، مقرر گرديد دولت در حمايت از روستاها ، 8 درصد از اعتبارات استاني را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قراردهد تا اين نهاد اين اعتبار را در طرح هاي عمراني و طرح هادي و ... مصرف كند كه  با توجه به پيگيريهاي مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي و جذب اين اعتبارات ، طرح هاي اجرايي در استان رونق گرفته كه باعث شده اختلاف طرح هاي هادي استان نسبت به ساير استان ها كاهش يابد كه اكنون طرح هادي 133 روستا به پايان رسيده است كه از اين تعداد طرح هادي 56 روستا در دست اقدام است.
مهندس صابري در پايان اظهار اميدواري كرد با توجه به اعتبارات آتي هيات دولت و هماهنگي با شعب شهرستان و كارشناسان استانداري اميد آن است كه در سال 1391 اين 8 درصد در اختيار بنياد مسكن قرار گيرد كه رقمي حدودا 120 ميليارد ريال خواهد بود كه اين مبلغ جهت اجرا و مطالعه در سال 1391 قرار ميگيرد و لازم به ذكر است كه اولويت با 56 روستاي نيمه تمام سال 1390 و 53 روستا در بخش مطالعه كه امسال تكميل مي شود ، است.
لازم به ذكر است اين نهاد در زمينه ي عمران روستايي عناوين مختلفي از قبيل : مقام سوم كشور در زمينه ي اجراي طرح هادي در سال 86 ، رتبه ي ششم كشوري در زمينه ي مطالعات طرح هاي هادي سال 87 و مقام دوم كشور در زمينه ي اجراي طرح هادي در سال 88 را كسب نموده است.

    RSS2.0