پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اختصاص يافتن بيش از 443 ميليارد ريال به طرح هاي هادي روستايي

    RSS2.0
چاپ   
اختصاص يافتن بيش از 443 ميليارد ريال به طرح هاي هادي روستايي

ميانگين اعتبارات جهت تهيه و اجراي طرح هاي هادي تخصيص يافته در سطح استان از سال 1384 تا پايان سال 1390 بيش از 443 ميليارد ريال بوده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، 443 ميليارد و 837 ميليون ريال اعتبار از مجموع اعتبارات ملي و تخصيص يافته استان جهت مطالعه و اجراي طرح هادي روستايي در سطح استان از سال 1384 تا پايان سال 1390 بوده است.
گفتني است از اين مبلغ ، 28 ميليارد و 116 ميليون ريال جهت مطالعه270 روستا و 415 ميليارد و 721 ميليون ريال جهت اجراي 150 روستا هزينه صرف شده است.
لازم به ذكر است در سال 1390 ، مجموع اعتبارات تخصيص يافته استان 166 ميليارد و 870 ميليون ريال بوده است كه 39 روستا قبل از سال 84 اجرا شده و 180 روستا نيز قبل از سال 84 مطالعه گرديده است.

    RSS2.0