پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل دفتر فني استانداري خراسان شمالي از مسكن مهر شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مديركل دفتر فني استانداري خراسان شمالي از مسكن مهر شهرستان فاروج

مديركل دفترفني استانداري خراسان شمالي به همراه بخشداران فاروج از پروژه مسكن مهر شهر فاروج بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس آروين مديركل دفترفني استانداري خراسان شمالي به همراه بخشداران فاروج از پروژه مسكن مهر شهر فاروج بازديد و ضمن بررسي موارد فني بر ضرورت مقاوم سازي واحدهاي مسكن مهر تاكيد نمودند.
مدير بنياد مسكن شهرستان فاروج گفت : اين نهاد پروژه مسكن مهر 357 واحد ي شهرستان فاروج را در دستور كار خود قرار داده است كه تا به الان اين 357 واحد فونداسيون آن ريخته شده ، و از اين تعداد 273 واحد اسكلت كاري شده و 170 واحد نيز در مرحله سفت كاري مي باشند.
مهندس احمدي اظهار اميدواري كرد با پايان يافتن اين پروژه ، مشكل مسكن شهروندان اين شهرستان كمتر شود. 

    RSS2.0