پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مديركل بنياد مسكن استان با احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مديركل بنياد مسكن استان با احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي

مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در ديدار با استاندار خراسان شمالي از تحويل 45 هزار واحد مسكوني روستايي تا پايان خرداد ماه سال آينده خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مديركل بنياد مسكن به اتفاق معاونين خود با استاندار ديدار و گفتگو كردند.
در اين ديدار مديركل بنياد مسكن ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اين نهاد گفت : با توجه به عنايات استانداري و اعتبارات پيشرفت فعاليت هاي عمراني و اجرا در زمينه ي مسكن روستايي و عمران روستايي بيشتر بود كه اميدواريم با تاكيدات و حمايت هاي شما توجه ويژه اي به روستاهاي استان داشته باشيم زيرا اعتقاد بنياد مسكن بر اين است كه بايد به روستائيان خدمت كرد.
مهندس محمدي اضافه كرد : تا پايان خرداد ماه سال آينده بيش از 45 هزار واحد مسكوني روستايي را در كل استان و در بخش مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر نيز حدود 5 هزار واحد تحويل مردم خواهد شد.
وي اشاره اي نيز به پروژه هاي متفرقه بنياد مسكن كرد و گفت : راه مرزي سراني – بردر شهرستان شيروان در حال اجرا مي باشد و آماده سازي تمامي واحدهاي مسكن مهر استان در دستور كار قرار دارد.
استاندار خراسان شمالي نيز ضمن تشكر و قدرداني از بنياد مسكن گفت : اين نهاد تنها مجموعه اي است كه تمام افراد آن بومي هستند.
محمود احمدي بيغش بيان داشت : سرعت ساخت و ساز واحدهايي كه بنياد مسكن در دست اجرا دارد ، سريع و انقلابي بوده و در بحث نوع ساخت و ساز نيز بي نظير و مقاوم ساخته مي شوندكه اين پيشرفت كار حاكي از عزم راسخ شما در خدمت رساني به مردم است.

    RSS2.0