پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تسريع در امور بانكي بنياد مسكن و پست بانك در نشست بين دو دستگاه

    RSS2.0
چاپ   
تسريع در امور بانكي بنياد مسكن و پست بانك در نشست بين دو دستگاه

مدير امور شعب پست بانك خراسان شمالي با مديركل بنياد مسكن استان ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مدير امور شعب پست بانك به همراه مشاور بازاريابي با مديركل بنياد مسكن استان ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار تاجيك مدير امور شعب پست بانك در رابطه با امورات پست بانك و خدمات ICT گفت : در 152 روستاي استان دفاتر خدمات پستي وجود دارد كه در آن كار بروز رساني فعاليت هاي روستائيان انجام مي گيرد در همين رابطه پست بانك خراسان شمالي تمايل به همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي دارد تا امكان بروز رساني فعاليت هاي مربوط به اين نهاد را انجام دهد.

شاملو مشاور بازاريابي نيز با اشاره به فعاليت هاي پست بانك ، گفت : پراكندگي جغرافيايي خدمات پست بانك گسترده است كه توانمندي خدمات رساني متعددي به هم استاني هاي عزيز دارد.

مهندس محمدي نيز گزارشي از فعاليت هاي بنياد مسكن در روستاها ارائه داد و گفت : با توجه به فعاليت هاي اين نهاد در سطح روستاهاي استان و به سبب مراجعات روستائيان عزيز به شعب اين نهاد در سطح استان ، ضرورت تكريم ارباب رجوع جهت تسريع در امور بانكي از طريق روابط في مابين دو دستگاه مورد نياز است ، و مي بايست تقويت شود.

 در پاين نيز مقرر گرديد به منظور ايجاد خدمات جديد ، جلسه اي به اتفاق معاونين مسكن روستايي ، عمران روستايي و بخش انفورماتيك و مسئولين پست بانك  جهت همكاري بيشتر بين دو دستگاه خدمت رساني تشكيل شود.

    RSS2.0