پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح اجراي طرح هادي روستاي اوزن بيجه شهرستان بجنورد

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح اجراي طرح هادي روستاي اوزن بيجه شهرستان بجنورد

  به مناسبت هفته دولت ، با حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار بجنورد ، معاون عمران روستايي بنياد مسكن ، و مسئولين شهرستان بجنورد اجراي طرح هادي روستاي اوزن بيجه شهرستان بجنورد افتتاح گرديد. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به مناسبت هفته دولت ، موسي الرضا ثروتي و دكتر جعفري نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، دكتر پاكمهر فرماندار بجنورد ، مهندس صابري معاون عمران روستايي بنياد مسكن ، و مسئولين شهرستان بجنورد مراسم طرح هادي در روستاي اوزن بيجه شهرستان بجنورد برگزار شد.  دكتر پاكمهر فرماندار بجنورد در مراسم افتتاح اين طرح گفت : مسئولين بنياد مسكن نهايت تلاش خود را براي اجراي طرح هادي و عمراني روستا انجام داده اند و بعد از اين وظيفه ي نگهداري از اين طرح ها بر عهده ي شورا و دهيار روستا است زيرا اين آباداني آغازيست براي پيشرفت روستا. جبار ايماني مدیر بنياد مسكن شهرستان  نيز بيان داشت : به منظور ايجاد زمينه ي توسعه ي عمران و هدايت وضعيت فيزيكي روستا ، بنياد مسكن نسبت به تهيه و اجراي طرح هاي هادي و اصلاح معابر روستايي ، طرح هاي تفكيكي و كالبدي اقدام نموده است كه در روستاي اوزن بيجه جهت اجراي طرح هادي ، اين نهاد عمليات اجراي جدول به طول كانيو 1600 متر ، زير سازي به مساحت 6850 متر مربع ،آسفالت 6850 متر مربع ، سنگ فرش 1800 متر مربع را بصورت اجرا درآورده كه 2 ميليارد و 70 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است و 110 خانوار روستايي از مزاياي اين طرح بهره مند شدند .  

    RSS2.0