پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي روستاي توده شهرستان شيروان

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي روستاي توده شهرستان شيروان

در چهارمين روز از هفته دولت ، با حضور استاندار خراسان شمالي ، مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي ، نماينده شهرستان شيروان در مجلسشوراي اسلامي و جمعي از مديران و مسئولين شهرستاني ، اجراي طرح هادي و مسكن روستايي روستاي توده شهرستان شيروان افتتاح گرديد. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به مناسبت هفته دولت ، با حضور استاندار خراسان شمالي ، مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي ، نماينده شهرستان شيروان در مجلسشوراي اسلامي و جمعي از مديران و مسئولين شهرستاني ، 81  واحد مسكن روستايي و اجراي طرح هادي در روستاي توده اين شهرستان افتتاح گرديد. مهندس محمدي در آئين افتتاح اجراي اين طرح هاگفت : اجراي طرح هادي در روستاي توده شهرستان شيروان را در سال 1388 شروع كرديم و به لطف خدا در هفته دولت امسال با اعتبار 3 ميليارد و 400 ميليون ريال به بهره برداري رسيد كه با اجراي اين طرح 237 خانوار روستايي داراي طرح هادي شده اند. وي اضافه كرد ؛ در اين روستا 114 نفر نيز جهت دريافت تسهيلات مسكن روستايي معرفي به بانك شده اند كه از اين تعداد 93 نفر موفق به انعقاد قرارداد با بانك هاي عامل گرديده و 81 واحد مسكن روستايي هم در قالب طرح ويژه مسكن روستایی ، با اعتبار 5 ميليارد و 446 ميليون ريال  پايان كار خود را اخذ نموده اند. وي در رابطه با اجراي طرح هادي نيز گفت : اين پروژه شامل اجراي جدول كانيو به طول 1600 متر ، زير سازي به مساحت 7000 متر مربع ،آسفالت 7000 متر مربع ، سنگ فرش 3400 متر مربع ،فضاي ويژه 630 متر مربع ، اجراي كانال سنگي به طول 160 متر و جابجايي تاسيسات برق به طول900 متر مي باشد.

    RSS2.0