پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كلنگ طرح هادي روستاي زرد مانه و سملقان به زمين زده شد

    RSS2.0
چاپ   
كلنگ طرح هادي روستاي زرد مانه و سملقان به زمين زده شد

با حضور استاندار خراسان شمالي و مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي

كلنگ طرح هادي روستاي زرد مانه و سملقان به زمين زده شد

 

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي ، طي مراسمي با حضور مهندس جهانبخش استاندار خراسان شمالي ومعاونين استانداري و  مهندس موسوي نيا مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي  و جمعي از مديران كل استان و مديران شهرستاني طرح هادي روستاي زرد از بخش سملقان ، دهستان قاضي توابع شهرستان مانه و سملقان كلنگ زني شد  . مهندس موسوي نيا مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در اين مراسم گفت : 700 ميليون ريال اعتبار براي اين طرح درنظر گرفته شده است وي افزود پيش بيني مي شود جهت ادامه  اين طرح در فاز هاي بعدي به  3ميليارد ريال  اعتبار نياز دارد .وي اضافه كرد:در اين طرح1500 متر طرح هادي اجرا مي شود كه شامل : بازگشايي و آوار برداري مسير، اجراي جدول سنگي ، كانيو بتني، دال بتني،سنگفرش ،جابجايي تأسيسات ،زيرسازي ، اجراي آسفالت مي باشد . مهندس موسوي نيا در پايان اظهار اميدواري كرد : با اجراي طرح هادي روستاي زرد 588 خانوار از مزاياي آن بهره مند مي شوند.

    RSS2.0