پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› 40 هزار تعاوني به ايران كد پيوستند

    RSS2.0
چاپ   
9 هزار و دويستمين واحد مسكن روستايي شهرستان بجنورد افتتاح گرديد

با حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار بجنورد ، معاون عمران روستايي بنياد مسكن ، و مسئولين شهرستان 9 هزار و دويستمين واحد مسكن روستايي شهرستان بجنورد در روستاي اوزن بيجه بخش گرمخان افتتاح گرديد. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به مناسبت هفته دولت ، موسي الرضا ثروتي و دكتر جعفري نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، دكتر پاكمهر فرماندار بجنورد ، مهندس صابري معاون عمران روستايي بنياد مسكن و مسئولين شهرستان ، 9 هزار و دويستمين واحد مسكن روستايي شهرستان بجنورد در روستاي اوزن بيجه بخش گرمخان افتتاح گرديد. جبار ايماني مدیر بنياد مسكن شهرستان بجنورد گفت : در روستاي اوزن بيجه 58 نفر جهت دريافت تسهيلات مسكن روستايي معرفي به بانك شده اند كه 46 نفر از آنان انعقاد قرارداد شده اند و 38 نفر نيز موفق به اخذ پايان كار گرديده اند كه این واحدها در قالب تسهيلات طرح نوسازی و بازسازی مسكن روستایی، با اعتبار 2 ميليارد و 664 ميليون ريال بازسازی و نوسازی شده است كه امروز اين 9 هزار و دويستمين واحد مسكن روستايي شهرستان بجنورد است كه به صورت نمادين افتتاح گرديد.

    RSS2.0