پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد دبير شوراي عالي فرهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از پروژه گلستان شهر بجنورد

    RSS2.0
چاپ   
بازديد دبير شوراي عالي فرهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از پروژه گلستان شهر بجنورد

دبير شوراي عالي فرهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به اتفاق مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي از پروژه آماده سازي و راه دسترسي بجنورد به گلستان شهر بجنورد و فعاليت هاي صورت گرفته در اين سايت بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، حجت الاسلام والمسلمين شهرابي دبير شوراي عالي فرهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان شهرسازي از پروژه آماده سازي و از پروژه آماده سازي و راه دسترسي بجنورد به گلستان شهر بجنورد و فعاليت هاي صورت گرفته در اين سايت بازديد كردند.
مهندس محمدي ضمن بازديد از مناطق و پروژه هاي مختلف ، از نحوه و مراحل ساخت پروژه ها با حجت الاسلام والمسلمين شهرابي به گفتگو پرداخت و گفت : گلستان شهر از مناطق تجمعي ساخت مسكن مهر در استان است كه طرح دو خطه كردن آن براي تسهيل تردد خودروها بر عهده ي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي است كه مراحل جدول كشي ، كانال كشي و دو خطه كردن محور بجنورد به گلستان شهر ، در حال اجرا مي باشد كه به زودي به بهره برداري كامل مي رسد.
مهندس نقيب مدير ماشين آلات بنياد مسكن خراسان شمالي گفت : پروژه گلستان شهر بجنورد يك كار بزرگ و مهمي است كه با همكاري راه و شهرسازي در حال اجرا مي باشد . در فاز اول اين پروژه 100% معابر آسفالت شدند و در فاز دوم نيز تمامي جدول گذاري ها به پايان رسيده است و الان مشغول اجراي فاز سوم هستيم.

    RSS2.0