پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ساخت 294 واحد مسكن محرومين گلستان شهر توسط انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ساخت 294 واحد مسكن محرومين گلستان شهر توسط انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

تفاهمنامه پرداخت تسهيلات مسكن مهر پروژه 294 واحدي مسكن محرومين انجمن خيرين مسكن ساز در گلستان شهر بجنورد با اداره كل راه و شهرسازي و بانك مسكن استان امضاء گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي ، جلسه انجمن خيرين مسكن ساز استان با حضور اعضاي هيئت مديره تشكيل جلسه داد و مقرر گرديد با توجه به تفاهمنامه پرداخت تسهيلات مسكن مهر پروژه 294 واحدي مسكن محرومين انجمن خيرين مسكن ساز در گلستان شهر بجنورد ، كار ساخت و اجراي پروژه تسريع يابد.
 در ادامه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان با اشاره به برگزاري مجمع انجمن خيرين در سالهاي گذشته اضافه كرد در حال انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص برگزاري جلسه دو سالانه جمع خيرين مسكن ساز استان با حضور هيئت امناء ، خيرين مسكن ساز و مسئولين ارشد استاني هستيم.
مهندس رضايي رئيس هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز استان نيز گفت : با توجه به بازديد اعضا از شهرستان هاي شيروان و مانه سملقان و تعدادي از روستاهاي حاشيه شهرستان بجنورد و مذاكره با مالكين بر توافق زمين ، مقرر گرديد بعد از پروژه 294 واحدي گلستان شهر، متقاضيان بافت فرسوده با توجه به واريز وجوه تعيين شده توسط انجمن نسبت به انعقاد قرارداد جهت ساخت واحدهاي مسكوني ،آنها را نيز مورد پيگيري و در دستور كار انجمن خيرين قرار گيرد.
وي خطاب به اعضاء اعلام داشت ؛ با توجه به مذاكرات انجام شده با مديريت بنياد مسكن ، مقرر گرديد عمليات خاك برداري پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر توسط امور ماشين آلات بنياد مسكن استان انجام پذيرد.
گفتني است هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز استان شامل : مهندس رضايي رئيس هيئت مديره ، دكتر انصاري مود نايب رئيس ، مهندس علي محمدي ، محمد ابراهيم معمارياني ، احمد معظمي ، نعمت ا... يزداني ، علي اكبر تميزگران اعضاي انجمن و مهندس مسلم برزگر مديرعامل انجمن مي باشند.

    RSS2.0