پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مسئولين از طرح هاي هادي در دست اجرا شهرستان جاجرم

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مسئولين از طرح هاي هادي در دست اجرا شهرستان جاجرم

مسئولين بنياد مسكن استان به همراه مدير بنياد مسكن شهرستان جاجرم از روند اجراي طرح هادي روستاهاي كرف ، عمارت و خراشا از توابع شهرستان جاجرم بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس صابري معاون عمران روستايي به همراه مهندس عليزاده كارشناس مسئول نظارت و ارزيابي طرح هاي استان و مهندس حصاري مدير بنياد مسكن شهرستان جاجرم از روند اجراي طرح هادي روستاي كرف ، عمارت و خراشا از توابع شهرستان جاجرم بازديد نمودند.
مهندس صابري گفت : روستاي كرف ، 202 خانوار و بالغ بر 696 نفر جمعيت دارد كه جهت اجراي طرح هادي در اين روستاي مبلغ يك ميليارد ريال هزينه شده است . اين طرح از سال 1390 شروع شده و تا پايان سال 1391 به بهره برداري خواهد رسيد همچنين روستاي عمارت 64 خانوار در آن ساكن هستند كه جمعيت آن بالغ بر 299 نفر مي باشد . جهت اجراي طرح هادي در اين روستا نيز مبلغ 750 ميليون ريال هزينه شده است كه از سال 1390 شروع شده و تا پايان سال 1391 به بهره برداري خواهد رسيد .وي عنوان كرد در روستاي خراشا نيزكه 196 خانوار دارد جهت اجراي طرح هادي در اين روستا مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است كه از سال 1389 شروع شده و تا پايان سال 1391 به بهره برداري خواهد رسيد كه جمعيت آن بالغ بر 655 نفر مي باشد .
 

    RSS2.0