پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تشكيل ستاد پاسخگويي به نامه هاي رهبري در بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
تشكيل ستاد پاسخگويي به نامه هاي رهبري در بنياد مسكن خراسان شمالي

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي گفت : ستاد پاسخگويي به نامه هاي مردمي به مقام معظم رهبري  ( مدظله العالي ) در اين نهاد تشكيل شده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس محمدي گفت : در اداره كل بنياد مسكن استان با حضور كارشناسان اين نهاد ، ستاد پاسخگويي به نامه هاي رهبري تشكيل شده است كه بايد مسئولين اين امر در پاسخگويي به نامه ها وقت زيادي بگذارند و نامه هاي مردم را جوابگو باشند.
وي ادامه داد ؛ بايد در رسيدگي به نامه هاي مردم حساسيت بالايي اعمال شود كه همزمان با روز دوم سفر رهبري به استان و دريافت نامه هاي مربوطه از ستاد مكاتبات رهبري كار تفكيك و پاسخگويي به درخواست ها در اين اداره كل آغاز شده است كه در مجموع هزار و 773 نامه رهبري جهت پاسخگويي به اين نهاد ارجاع شده است كه تا كنون به هزار و 560 نامه پاسخ داده شده است.
مهندس محمدي تاكيد كرد ؛ تلاش اين بنياد ، پاسخگويي به موقع و بررسي و منتج به نتيجه مكاتبات مي باشد.  
گفتني است ؛ همچنين 2 گروه از كارشناسان اين بنياد نيز همزمان با آغاز سفر رهبري تا پايان سفر ، در ستاد مكاتبات رهبري وظيفه ارجاع نامه هاي مردمي را بر عهده داشتند.

    RSS2.0