پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› طي سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي صورت گرفت :اختصاص 732 ميليارد و500 ميليون ريال به بنياد مسكن

    RSS2.0
چاپ   
طي سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي صورت گرفت :اختصاص 732 ميليارد و500 ميليون ريال به بنياد مسكن

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خراسان شمالي از اختصاص ۷۳۲ ميليارد۵۰۰ میلیون ريال اعتبار جهت طرحهاي عمراني روستايي ، مسكن محرومين و مسكن شهري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، ‏ ‏مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبري گفت: از مصوبات سفر مقام معظم رهبري به اين استان ، اختصاص اعتبار 200 ميليارد ريال جهت اجراي طرحهاي هادي روستايي در 50 روستا طي سال هاي 91 تا 93 مي باشد كه ميلغ 100 ميليارد ريال از محل سفر مقام معظم رهبري و 100 ميليارد ريال از محل اعتبارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي اختصاص يافته است. وي خاطر نشان كرد ؛ اجراي طرح هادي روستاها طي سالهاي 91 و 92 بطور مساوي آغاز خواهد شد و اعتبار پيش بيني شده براي هر روستا  4 ميليارد ريال مي باشد.
وي اضافه كرد؛جهت احداث ۱۵۰۰واحد مسكن محرومين روستايي ، مبلغ ۴۵ميليارد ريال از محل سفر مقام معظم رهبري و ۱۸۷ ميلياردو۵۰۰ میلیون ريال تسهيلات بانكي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اختصاص يافت .وی گفت: این واحدها طي سالهاي 1391 تا 1393  در هفت شهرستان استان (بجنورد ، شيروان ، اسفراين ، گرمه ، جاجرم ، فاروج و مانه و سملقان ) ساخته خواهند شد .
مهندس محدی با اشاره به ساخت  1000 واحد مسكن شهري محرومين در پنج شهرستان  بجنورد ، شيروان ، اسفراين ، گرمه و مانه و سملقان ،گفت:جهت ساخت اين واحدها نيز براي هر واحد مبلغ ۱۰۰ميليون ريال كمك از محل سفر و ۲۰۰ميليون ريال تسهيلات در نظر گرفته شده است.
 

    RSS2.0