پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مدير كل بنياد مسكن با فرماندار مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مدير كل بنياد مسكن با فرماندار مانه و سملقان

جلسه اي با حضور فرماندار شهرستان مانه و سملقان و مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، هاشمي فرماندار شهرستان مانه و سملقان به همراه معاونين خود طي جلسه اي در اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي با مهندس محمدي به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
در اين جلسه هاشمي علاوه بر قدرداني از زحمات اين نهاد در جهت خدمت به روستائيان درخواست كرد كه سهميه هاي طرح هادي در روستاهاي شهرستان مانه و سملقان افزايش يابد و همچنين با توجه به آغاز فصل پاييز و شروع بارندگي ها ، جهت شن ريزي معابر مسكن مهر اين شهرستان اقدامات لازم صورت گيرد.
در ادامه مقرر گرديد 9 پروژه طرح هادي اختصاص يافته به شهرستان ، مصوب سفر رهبري به 12 طرح ارتقاء يابد .
همچنين مقرر شد بزودي جلسه اي با حضور بنياد مسكن ، راه و شهرسازي و فرمانداري مانه و سملقان در شهرستان  جهت تسريع در مسكن مهر آشخانه صورت پذيرد.

    RSS2.0