پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد استاندار خراسان شمالي از راه مرزي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد استاندار خراسان شمالي از راه مرزي

مهندس احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي طي سفر خود به بخش شيروان از راه مرزي اين منطقه بازديد بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس احمدي بيغش استاندار استان طي سفر خود به بخش شيروان به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان از راه مرزي اين منطقه بازديد بعمل آورد.
مهندس محمدي در رابطه با اين پروژه گفت : ساخت راه مرزي با اعتبار اوليه 10 ميليارد ريال با مديركل امنيت انتظامي خراسان شمالي منعقد گرديد كه در حال حاضر در منطقه بردر تا سراني به طول 30 كيلومتر مشغول فعاليت هستند و تا كنون 14 كيلومتر از قطعه اول زير ساخت آن انجام شده است .
وي ادامه داد ؛ اين اولين پروژه ساخت راه مرزي توسط بنياد مسكن استان است كه تا كنون 6 كيلومتر با عرض 8 متر ساخته شده است.

    RSS2.0