پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› نشست ستاد هماهنگي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
نشست ستاد هماهنگي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي خراسان شمالي

نشست ستاد هماهنگي طرح ويژه مسكن روستايي با حضور معاون امور عمراني ومديركل دفتر فني استانداري ،مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) ،  مديركل بنياد مسكن و معاون مسكن روستايي اين نهاد به همراه مديران و نمايندگان بانك هاي عامل استان به منظور بررسي عملكرد طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در اين جلسه مهندس عفتي معاون امور عمراني استانداري به اهميت و توجه ويژه نسبت به روستاها و مقاوم سازي واحد هاي آسيب ديده اشاره كرد و عملكرد بانك ها در سطح شهرستان ها ، مورد بررسي قرارگرفت.
 مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان ضمن ارائه گزارشي از روند بازسازي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي ، به تبعات و نتايج وخيم آن بر واحدهاي غير مقاوم و ميزان خسارات وارده به بخش مسكن روستايي در آن استان اشاره كرد و در ادامه گفت : با توجه به تعامل و هماهنگي كليه دستگاهها و نهادهاي استان و خصوصا بانك هاي عامل ، اين نهاد تا كنون توانسته است بالغ بر 33 هزار واحد مسكوني در استان احداث كند كه با توجه به وضعيت غير مقاوم بودن منازل روستايي در سطح اين استان اميدواريم با حمايت هاي دوباره بانك هاي عامل اين روند را تا اجراي كامل طرح مقاوم سازي كليه واحد هاي غير مقاوم ادامه دهيم.
در اين جلسه مقرر گرديد ؛ بانك هاي عامل از بخشنامه مصوبه جهت ضمانت زنجيره اي تبعيت كنند و حداكثر تا پايان آذر ماه كليه شعب بانك هاي عامل نسبت به انعقاد قرارداد كليه متقاضيان اقدام نمايند.

    RSS2.0