پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون مسكن شهري از پروژه راه دسترسي گلستانشهر

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون مسكن شهري از پروژه راه دسترسي گلستانشهر

معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي سفر خود به استان خراسان شمالي از پروژه آماده سازي و بلوار شهيد محمد زاده گلستانشهر بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس حق شناس معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي سفر خود به استان خراسان شمالي به همراه معاون وزير راه و شهرسازي ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان ، مهندس قادري معاون عمراني استاندار و معاونين و كارشناسان راه و شهرسازي استان  ، از پروژه آماده سازي گلستانشهر و راه دسترسي آن به بجنورد بازديد كرد.
مهندس حق شناس ضمن بازديد از پروژه آماده سازي گلستانشهر و راه دسترسي آن به بجنورد كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي پيمانكار آن مي باشد ، از پيشرفت كار و مراحل ساخت اين پروژه اعلام رضايت كرد.
مهندس محمدي نيز در رابطه با اين سايت گفت : گلستان شهر از مناطق تجمعي ساخت مسكن مهر در استان است كه آماده سازي اين سايت بر عهده ي بنياد مسكن خراسان شمالي مي باشد . اجراي اين طرح در 3 فاز تعريف شده است كه فاز 1 اين سايت با90 درصد پيشرفت فيزيكي شامل زيرسازي ، آسفالت ، اجراي جوي و جدول و پياده روسازي مي باشد و اين نهاد در حال حاضر در فاز 2 اين پروژه مشغول به فعاليت مي باشد.
وي ادامه داد ؛ بنياد مسكن خراسان شمالي طي قرارداد جداگانه جهت دو خطه كردن راه دسترسي گلستانشهر به بجنورد    ( بلوار شهيد محمد زاده ) و براي تسهيل تردد خودروها ، به عنوان پيمانكار حاضر گرديد تا اين مسير 5/4 كيلومتري را آسفالت و جدول گذاري كند كه تا كنون 90 درصد اين طرح نيز پيشرفت فيزيكي داشته است.

    RSS2.0