پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تقدير و تشکرهاي استاندار، معاون و مديركل حوادث غير مترقبه استانداري خراسان شمالي از مهندس موسوي‌نيا مديركل بنیاد مسکن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
تقدير و تشکرهاي استاندار، معاون و مديركل حوادث غير مترقبه استانداري خراسان شمالي از مهندس موسوي‌نيا مديركل بنیاد مسکن خراسان شمالي

مهندس جهانبخش استاندار خراسان شمالي ( منزلگاه هفتم ، گنجينه فرهنگها )  با ارسال لوح تقديري  از حضور وتلاش ارزشمند مهندس موسوي نيا  مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان در دومين مانور استاني زلزله  تقدير و تشكر نمودند.

 

مهندس طالب زاده معاون امور عمراني  استانداري خراسان شمالي با ارسال لوح تقدير  از احساس مسئوليت وتلاش مهندس موسوي نيا  مدير كل  بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در خصوص پيگيري مجدانه سامانه ملي كنترل و نظارت بر طرحهاي عمراني كشور  تقدير نمودند.

 

مهندس عوض زاده مدير كل دفتر بازسازي و حوادث غير مترقبه  استانداري خراسان شمالي با ارسال لوح تقديري از تلاش هاي  صميمانه مهندس موسوي نيا  مدير كل  بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي  در خصوص پيگيري امور بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه  در جهت ارتقاء وبهبود وضعيت كمي وكيفي بخش عمران استان  تقدير نمود ند.

 

تقدير و تشکر از همكاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامي استان و شهرستان شيروان

 

مهندس طالب زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان شمالي با ارسال لوح تقديري  از همكاران  بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان شيروان كه در امر برگزاري دومين مانور استاني زلزله كه با موفقيت وشكوه خاصي برگزار شد ، فعاليت داشتند ، تقدير نمودند.

    RSS2.0