پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اجراي پروژه آماده سازي سمت توسعه در 17 روستاي استان

    RSS2.0
چاپ   
اجراي پروژه آماده سازي سمت توسعه در 17 روستاي استان

معاون عمران روستايي بنياد مسكن استان گفت : در سال جاري آماده سازي سمت توسعه در 17 روستاي استان اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس صابري معاون عمران روستايي بنياد مسكن استان گفت : اين بنياد براي جلوگيري از تخريب فضاي سبز ، باغات و زمين هاي كشاورزي و جهت جلوگيري از پراكندگي و سهولت در ارائه خدمات توسط دستگاههاي ديگر در روستا ، پروژه ي آماده سازي سمت توسعه روستاها را در دستور كار خود قرار داده است كه تا كنون اجراي پروژه هاي آماده سازي سمت توسعه در 27 روستاي استان توسط بنياد مسكن استان انجام گرديده و در همين راستا در سال جديد نيز آماده سازي 17 روستاي ديگر در برنامه كاري اين بنياد قرار گرفته است كه بزودي عمليات اجرايي آنها آغاز خواهد شد.
مهندس صابري اضافه كرد ؛ جهت اجراي طرحهاي مذكور اعتباري بالغ بر 4 ميليارد و 500 ميليون ريال از محل واگذاري زمين تامين گرديده است.

    RSS2.0