پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مدير کل بحران استانداري خراسان شمالي از مسكن مهر جاجرم

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مدير کل بحران استانداري خراسان شمالي از مسكن مهر جاجرم

مديركل بحران استانداري به همراه مديركل بنياد مسكن استان و فرماندار جاجرم از روند آماده سازي مسكن مهر اين شهرستان بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس آروين مدير کل بحران استانداري خراسان شمالي به همراه مهندس محمدي مدير کل بنياد مسکن و ايمانپور فرماندار شهرستان جاجرم از نحوه آماده سازي ساختمان اداري و سايت 22 هکتاري مسکن مهر جاجرم با مجموع 2228 واحد بازديد نمود و از نحوه و کيفيت آماده سازي و آسفالت سايت جاجرم اعلام رضايت كرد و ا ز مهندس محمدي و مهندس حصاري مدير بنياد مسکن شهرستان تقدير نمود . مهندس آروين در ادامه نيز از مراحل ساخت و آماده سازي ساختمان اداري اين شهرستان بازديد نمود.
لازم به ذكر است پيشرفت فيزيكي ساختمان اداري بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان جاجرم 75 درصد مي باشد.

    RSS2.0