پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه با حضور مديركل بهزيستي استان

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه با حضور مديركل بهزيستي استان

جلسه هماهنگي پرداخت تسهيلات مسكن روستايي مددجويان بهزيستي در بنياد مسكن استان تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، جلسه هماهنگي تخصيص و ساخت واحدهاي مسكن روستايي مددجويان سازمان بهزيستي استان با حضور اله وردي مديركل اين سازمان و كارشناسان ايشان و مديركل و معاونين بنياد مسكن استان برگزار گرديد.
مهندس محمدي در اين جلسه با اشاره به 300 واحد مسكوني سهميه سال 91 مددجويان بهزيستي در سطح روستاها بر مشاركت و همكاري در ساخت و ساز واحدهاي مقاوم براي مددجويان تاكيد نمود.
در اين جلسه اله وردي ضمن بيان راهكارهايي در زمينه ي معرفي متقاضيان از خدمات بنياد مسكن در بحث هاي مسكن شهري و روستايي به مددجويان سازمان بهزيستي تقدير نمود.

    RSS2.0