پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› انجام مطالعه طرح هادي 518 روستا در سطح استان

    RSS2.0
چاپ   
انجام مطالعه طرح هادي 518 روستا در سطح استان

معاون عمران روستايي گفت : در 518 روستاي استان مطالعات طرح هادي انجام شده است كه 73 درصد در روستاهاي بالاي 20 خانوار است كه از ميانگين كشوري 3 درصد جلوتر است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس صابري معاون عمران روستايي گفت : در استان 834 وجود دارد كه از اين تعداد 718 روستا بالاي 20 خانوار در اولويت برنامه هاي بنياد مسكن است . در حال حاضر در 518 روستاي استان مطالعات طرح هادي انجام شده كه 73 درصد در روستاهاي بالاي 20 خانوار است كه از ميانگين كشوري 3 درصد جلوتر است . از 200 روستاي باقيمانده ، مطالعه طرح هادي در 45 روستا در سال جاري در حال تهيه است كه براي تهيه اين طرح ها 3 ميليارد و 620 ميليون ريال اعتبار لحاظ شده است و براي 155 روستاي بالاي 20 خانوار هنوز طرح هادي تهيه نشده است.
مهندس صابري عنوان كرد ؛ طرح هاي مطالعاتي بنياد مسكن براي روستاها داراي افق 10 ساله است و پس از سپري شدن اين مدت ، با توجه به وضعيت موجود كه روستاها پيدا مي كنند مورد بازنگري قرار مي گيرند و اصلاحات در آن روستاها انجام مي شود كه در حال حاضر 33 روستا مورد بازنگري قرار گرفته است تا مشكلات روستا از طريق شوراي اسلامي ، دهياري و مردم مطرح شودو مورد پيگيري قرار گيرد.
وي در رابطه با طرح فرادست طرح هاي هادي و توسعه ناحيه اي نيز گفت : اين طرح راهبردي براي طرح هاي پايين دست همانند طرح هادي است كه از طرح فرادست تبعيت مي كند تا نيازهاي روستاها تامين شود و مشخص كننده ي نقش هر روستا و نيازهاي آن در بخش محسوب مي شود كه در بخش مركزي شهرستان هاي بجنورد ، اسفراين ، مانه و سملقان و فاروج تهيه و مصوب شده و در شهرستان شيروان در دست تهيه است.
مهندس صابري در رابطه با فعاليت هاي اين نهاد در بافت با ارزش روستايي نيز بيان داشت ؛ اين طرح به منظور احياي بافت سنتي و اصيل روستايي در اولويت است و اگر در روستايي براي تسهيل در عبور و مرور فعاليتي صورت گيرد ما اين طرح را با توجه به الگوي سنتي اين روستاها مي سازيم كه تا كنون اين طرح در دو روستا انجام شده است . پيشرفت فيزيكي اين طرح در روستاي اسفيدان 90 درصد و روستاي روئين 70 درصد بوده است و براي هر يك از اين روستاها  تا كنون 5 ميليارد ريال هزينه شده است . روستاي اسطرخي شيروان نيز جهت اجراي طرح بافت با ارزش روستايي از سوي كارشناسان مركز مورد بازديد قرار گرفته است و قرار است مطالعات امكان سنجي در اين روستا انجام شود.  
معاون عمران روستايي در رابطه با اجراي طرح هادي گفت : اين طرح در 201 روستاي بالاي 20 خانوار اجرا شده يا در حال اجراست كه از اين تعداد طرح هادي در 70 درصد روستاهاي مذكور به اتمام رسيده و 30 درصد نيز در حال اجراست . طرح هادي به بركت سفر مقام معظم رهبري به استان در 50 روستا طي سال هاي 91 تا 93 اجرا مي شود كه از اين تعداد ، طرح هادي در 25 روستا از اعتبارات دفتر مركزي بنياد مسكن به مبلغ 100 ميليارد ريال اجرا مي شود . شاخص اجراي طرح هادي 27 درصد و ميانگين كشور 30 درصد است كه اين شاخص در استان با اجراي طرح هاي مصوب سفر رهبري طي 3 سال به 34 درصد خواهد رسيد.
وي در ادامه گفت : طرح هادي 20 روستاي استان بر اثر فعاليت ها و حفاري ها ، موجب وارد شدن آسيب به طرح هادي روستاها مي شود و از مسئولين شركت گاز تقاضا داريم قسمت هاي حفاري شده را به وضعيت قبل بازگردانند زيرا به دليل نفوذ آب به قسمت هاي ديگر و رفت و آمد وسايل نقليه موجب نشست ، به هم ريختگي زيرسازي و آسفالت محور مي شود.
معاون عمران روستايي بيان داشت : طرح آماده سازي و سمت توسعه روستاها با هدف جلوگيري از ساخت و سازهاي پراكنده در روستا و جهت دار كردن آن به سمت توسعه روستا ، جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي و تسهيل ارائه خدمات زيربنايي دستگاه هاي خدمات رسان اجرا مي شود كه آماده سازي طرح هاي سمت توسعه 44 روستا طي سالهاي 90 و 91 با صرف هزينه 4 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار در 17 روستا اجرا شده و 27 روستا نيز در دستور كار است و در حال حاضر روستاهاي حواشي بجنورد بخاطر مهاجر پذير بودن و افزايش جمعيت با كمبود زمين مواجه شده است .
وي در ادامه با اشاره به تهيه طرح اسكان عشاير در شهرستان هاي اسفراين ، شيروان و مانه و سملقان پس از تاسيس استان گفت : اين طرح با هدف طراحي ويژه سايت مسكوني و دامي عشاير است كه اين نهاد آمادگي اجراي آن را در صورت تامين اعتبار از سوي اداره كل امور عشايري استان را نيز دارد.

    RSS2.0