پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اعطاي بيش از 5 هزار فقره وام در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت

    RSS2.0
چاپ   
اعطاي بيش از 5 هزار فقره وام در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت

معاون مسكن شهري بنياد مسكن استان گفت : اين نهاد در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت استان ، پنج هزار و 419 فقره وام در اختيار متقاضيان مسكن شهري قرار داده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس زارعي معاون مسكن شهري اين نهاد در جمع خبرنگاران گفت : وظيفه ي ساخت مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت در استان برعهده ي اين نهاد است كه بنياد مسكن استان در سال 89 با 3 هزار واحد سهميه ، سال 90 با هزار و 500 واحد سهميه و در سال 91 با هزار واحد سهميه و با مجموع 5 هزار و 500 واحد سهميه در جايگاه دوازدهم استاني سطح كشور قرار گرفته است.
معاون مسكن شهري ادامه داد : شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت در استان 15 شهر مي باشد كه 83 هزار نفر در سطح استان در غالب 21 هزار نفر خانوار در آن ساكن هستند كه 6 هزار و 261 فقره وام از محل تسهيلات مسكن روستايي در اختيار آنان قرار گرفته است و در مجموع تا كنون 11 هزار و 80 فقره وام مسكن روستايي و شهري به آنان اعطا گرديده است.
مهندس زارعي گفت : تا كنون در اين 15 شهر زير 25 هزار نفر جمعيت ، 2 هزار و 876 فقره وام خود مالك ، هزار و 272 فقره وام در غالب تعاوني ها و هزار و 271 فقره وام در غالب انبوه سازي پرداخت گرديده است كه بزرگترين سايت مسكن مهر در جاجرم با 120 واحد و پيشرفت فيزيكي 85 درصد و مسكن مهر گرمه با 65 واحد و پيشرفت فيزيكي 95 درصد است كه تمام اين سايت ها آسفالت گرديده و در حال حاضر متقاضيان مسكن مهر در آنها ساكن هستند همچنين تمام خدمات زير بنايي در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت اجرا شده است.
وي بيان داشت : 50 درصد منازل مسكوني در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت با استفاده از تسهيلات مسكن روستايي و مسكن شهري مقاوم سازي شده اند و از 5 هزار و 500 واحد سهميه در سطح استان تا كنون 4 هزار و 947 واحد فنداسيون ، 4 هزار و 355 واحد در مرحله ي اسكلت و 2 هزار و 500 واحد نيز در مرحله نازك كاري قرار دارند كه 4 هزار و 500 واحد سهميه سال هاي 89  و90  تا خرداد ماه سال آتي تحويل داده خواهد شد و هزار واحد سهميه سال 91 نيز تا پايان 92 طول خواهد كشيد.
معاون مسكن شهري در رابطه با پروژه هاي رهبري نيز عنوان كرد ؛ در سفر مقام معظم رهبري مقرر گرديد هزار واحد مسكوني در غالب مسكن محرومين طي 2 فاز اجرا شود كه در فاز نخست ، 575 واحد در سال 91 تا 92 و در فاز دوم نيز 425 واحد در سال 92 تا 93 ساخته شود كه شروع فاز نخست بعد از تامين زمين از طريق راه و شهرسازي و انتخاب پيمانكار آغاز گرديده است و براي هر واحد 200 ميليون ريال از محل تسهيلات مسكن مهر و 100 ميليون ريال از محل كمك به اجراي اين طرح ( سفر مقام معظم رهبري ) بر آورد شده كه واگذاري اين واحد ها بر اساس دستورالعمل حساب 100 امام (ره) است.
مهندس زارعي در رابطه با فعاليت هاي بنياد مسكن در شهر هاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت نيز گفت : در خصوص ساخت واحد هاي مسكن شهري در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت ، 2 هزار واحد از 4 سال پيش در استان جهت احداث تعيين شده است كه 420 واحد احداث و يا در حال احداث مي باشد كه 60 واحد با متراژ 85 متر مفيد در شهرستان شيروان و 128 واحد در مركز استان با متراژ 80 متر مفيد ساخته شده است كه پس از پايان كار ، با قيمت تمام شده و بر اساس فرم جيم سبز واگذار مي شود.

    RSS2.0