پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديران كل استان از آغاز آواربرداري روستاي گوي نيك

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مديران كل استان از آغاز آواربرداري روستاي گوي نيك

مديركل امور روستايي استانداري ، مدير عامل شركت آبفاي روستايي ، مدير كل بنياد استان به همراه جمعي ديگر از مسئولين  از آغاز طرح آواربرداري روستاي گوي نيك جهت اجراي طرح هادي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس راعي مديركل امور روستايي استانداري ، مهندس برنامهر مديركل شركت آبفاي روستايي و مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان به همراه نمايندگان شركت مخابرات ، بخشداري و معاونين و كارشناسان بنياد مسكن از مراحل آواربرداري روستاي گوي نيك جهت اجراي طرح هادي بازديد كردند.
مهندس محمدي در اين رابطه گفت : با توجه به همكاري مردم در مسير آواربرداري سعي بر اين است كه كار ، سرعت بيشتري به خود بگيرد . از زمان آغاز اجراي طرح هاي هادي روستايي تا زمان اتمام يافتن طرح حداكثر 2 سال طول خواهد كشيد كه در سال نخست ، احداث جوي و جداول و اصلاح مسير و سال دوم نيز  زيرسازي و آسفالت مسير است.
وي اضافه كرد اعتبارات اجراي اين طرح از محل سفر مقام معظم رهبري پرداخت مي شود . براي آن دسته از روستائياني هم كه منازل آنان در مسير آواربرداري قرار داشته است ، تسهيلات قرض الحسنه و ارزان قيمت در اختيارشان قرا مي دهيم تا بتوانند با توجه به امتيازات طرح هاي ويژه ي روستايي جهت احداث منازل مقاوم بهره مند شوند.
مهندس راعي مدير كل امور روستايي استانداري نيز در اين بازديد گفت : مهمترين بخش جهت اجراي طرح هادي آمادگي مردم جهت اجراي اين طرح است كه خوشبختانه روستائيان عزيز گوي نيك با استفاده از ماشين آلات سنگين خود اين همكاري را داشته اند .
در اين بازديد مقرر گرديد شركت آبفاي روستايي استان تا قبل از اجراي طرح هادي كليه مسير شبكه ي آبي روستا را تعويض نمايد و انتقال لوله هاي آب شرب منازل تا پشت كنتور منازل روستايي توسط اين شركت اجرا شود.

    RSS2.0