پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد از محل ساخت پروژه خيرين مسكن ساز در گلستان شهربجنورد

    RSS2.0
چاپ   
بازديد از محل ساخت پروژه خيرين مسكن ساز در گلستان شهربجنورد

مديركل بنياد مسكن استان به همراه رئيس هيئت مديره و مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز و مشاور پروژه از محل احداث پروژه مسكن محرومين واقع در گلستان شهر بجنورد بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن به همراه مهندس رضايي رئيس هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز ، مهندس سيد صادق مشاور پروژه و مهندس برزگر مديرعامل انجمن خيرين از محل احداث پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر بجنورد نمودند.
گفتني است پس از اين بازديد جلسه اي در محل كارگاه  ماشين آلات بنياد مسكن برگزار گرديد و مهندس محمدي ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص پيشرفت فيزيكي آماده سازي گلستانشهر در فازهاي 1 و 2 و انجام عمليات خاك برداري پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر توسط امور ماشين آلات بنياد مسكن استان مذاكراتي در خصوص تسريع در اجراي پروژه انجام دادند.

    RSS2.0