پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه شوراي هماهنگي بانك ها در خصوص موانع مسكن روستايي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه شوراي هماهنگي بانك ها در خصوص موانع مسكن روستايي

نشست ستاد هماهنگي طرح ويژه مسكن روستايي با حضور معاون امور عمراني ، مديركل دفتر فني استانداري و مديركل بنياد مسكن به همراه مديران و نمايندگان بانك هاي عامل استان به منظور بررسي مسكن روستايي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در اين جلسه مهندس قادري معاون امور عمراني استانداري به اهميت و توجه ويژه نسبت به روستاها و مقاوم سازي واحد هاي آسيب ديده اشاره كرد و موانع اعطاي تسهيلات ساخت مسكن روستايي درسطح شهرستان ها و عملكرد بانك ها ، مورد بررسي قرارگرفت.
مهندس قادري گفت : خدمت رساني دولت و بانك ها به اقشار آسيب پذير جامعه خيلي مهم است و بايد روند اعطاي تسهيلات ساخت مسكن روستايي سرعت بيشتري به خود بگيرد.
وي ادامه داد ؛ در ماه هاي آبان،آذر و دي ماه،به جزء بانك ملي،باقي بانك ها در زمينه معرفي متقاضيان مسكن روستايي به بانك هاي عامل رضايت بخش نيست كه بايد در شهرستان هاي مختلف روند پرداخت تسهيلات افزايش يابد.
مهندس محمدی مديركل بنياد مسكن استان نيز در اين جلسه بيان داشت : اين نهاد در راستای مقاوم سازی واحدهای روستايي بالغ بر 50 هزار متقاضي را به بانك هاي عامل معرفي نموده است كه از اين تعداد 42 هزار و نهصد پرونده در مرحله انعقاد قرارداد هستند و بيش از 33 هزار واحد نيز پايان كار دريافت نموده اند.
در اين جلسه مهندس قادري بانك هاي ملي و ملت را موفق ترين بانك ها در زمينه پرداخت تسهيلات مسكن روستايي برشمرد و به بانك هاي سپه و صادرات تاكيد كرد تا پايان بهمن ماه با اعطاي تسهيلات به متقاضيان مسكن روستايي ، بتوانند به آمار مطلوب نزديكتر شوند.

    RSS2.0