پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد از پروژه گود كشتي با چوخه اسفراين

    RSS2.0
چاپ   
بازديد از پروژه گود كشتي با چوخه اسفراين

 مديركل بنياد مسكن به همراه مديران كل ديوان محاسبات ورزش و جوانان استان از روند اجراي پروژه گود كشتي باچوخه اسفراين بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن به همراه كرمي مديركل ديوان محاسبات و روشن مدير كل ورزش و جوانان خراسان شمالي از روند اجراي پروژه گود كشتي باچوخه اسفراين "زينل خان" كه توسط بنياد مسكن در حال اجراست ، بازديد كردند.
در اين بازديد كه همراه مديران كل دستگاه هاي مرتبط ، كارشناسان امر نيز حضور داشتند مواردي از موانع و مشكلات پيشرو مورد بررسي ، بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، كرمي مدير ديوان محاسبات استان نيز ضمن تقدير از فعاليت هاي صورت گرفته نسبت به تسريع پروژه تاكيد كرد و طولاني شدن زمان پروژه را به ضرر منافع عمومي دانست و خواستار تعامل بيشتر سازمان ورزش و جوانان و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در ادامه كار شد.

    RSS2.0