پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› پيشرفت 85درصدي پروژه 292واحدي مسكن مهر شهر جاجرم از پروژه هاي موفق مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر

    RSS2.0
چاپ   
پيشرفت 85درصدي پروژه 292واحدي مسكن مهر شهر جاجرم از پروژه هاي موفق مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر

پروژه292واحدي مسكن مهر شهر جاجرم با زيربناي 27813 متر مربع در زميني به مساحت 21900متر مربع واقع در سايت 22هكتاري مسكن مهر جاجرم در حال اجرا مي باشد.
مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در معرفي اين پروژه گفت : اين پروژه در قالب 73 بلوك مشتمل بر 4واحد به صورت دوطبقه در حال اجرا مي باشد.پروژه با رعايت آيين نامه هاي 2800و مبحث19 مقررات ملي ساختمان از اواخر سال89 شروع و در حال اجرا مي باشد.وي اضافه كرد: نظارت جهت كنترل پروژه از طريق ناظرين نظام مهندسي به صورت مقيم و كارشناسان بنياد مسكن انقلاب اسلامي به صورت ناظرين عالي در اجراي پروژه استفاده شده است.
وي در خصوص ويژگي هاي معماري مجموعه گفت : با رعايت قوانين و مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول معماري طراحي گرديده است و به صورت دو طبقه در متراز حدود95 متر مربع براي هر واحد اجرا گرديده است.محل احداث پروژه واقع در سايت 22هكتاري مسكن مهر شهرستان جاجرم مي باشد كه حدود720واحد ديگر نيز در سايت موصوف در حال ساخت ميباشد.وي گفت همچنين يك باب مسجد و يك باب دبستان 4كلاسه در حال ساخت ميباشند كه اغلب پروژه ها در مرجله نازك كاري قراردارند.
مهندس محمدي در خصوص مشخصات فني پروژه نيز گفت : سازه اجرا شده به صورت اسكلت فلز با سقف تيرچه كروميت مي باشدوانجام آزمايشات كنترل كيفيت جوش و بتن در كليه مراحل پروژه توسط آزمايشگاههاي مورد تاييد در استان انجام گرديده است.وي اضافه كرد:كليه مشخصات فني و مصالح مورد استفاده داراي استاندارد و مورد تاييد ميباشندونماي ساختمان تركيبي از سنگ و آجر نسوز و سيمان رنگي مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي منطقه زيبايي پروژه دو چندان شده است همچنين پنجره ها از نوع u.pvc  و شيشه هاي دو جدارميباشد. وي در پايان گفت، سيستم گرمايشي پكيج وسيستم سرمايشي كولر گازي و لوله هاي سرد و گرم از نوع 5لايه و داراي استاندار ملي ايران مي باشد.
گفتني است : پيشرفت فيزيكي اين پروژه 85 درصد ميباشد

    RSS2.0