پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تشكيل جلسه انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
تشكيل جلسه انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

جلسه ماهانه انجمن خيرين مسكن ساز استان با حضور مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن ، مهندس رضايي رئيس انجمن خيرين مسكن ساز ، مهندس برزگر مدير عامل انجمن و ديگر اعضاي هيئت مديره در رابطه با اجراي پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر در محل انجمن خيرين مسكن ساز تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس رضايي رئيس هيئت مديره انجمن ضمن تقدير از مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي به منظور شروع عمليات خاكبرداري سايت پروژه 294 واحدي توسط امور ماشين آلات اين نهاد اضافه كرد با توجه به اخذ تسهيلات آماده سازي پروژه مذكور و سپرده گذاري هايي توسط اعضا و خيرين شرايطي جهت كمك به ساخت مسكن و هزينه هاي آن ايجاد شود وي در سخناني نيز اعضا را كه از معتمدين شهر مي باشند را دعوت به جلب مشاركت خيرين در اين امر خير خواهانه نمودند.
 مهندس محمدي  نيز در رابطه با اجراي اين پروژه گفت : عمليات خاكبرداري اين سايت توسط ماشين آلات سنگين بنياد مسكن آغاز گرديده است و اين بنياد از هيچ كمكي به انجمن خيرين مسكن ساز دريغ نخواهد كرد.
در پايان نيز مقرر گرديد جهت اجراي سريعتر اين پروژه ، انجمن خيرين ، سازمان بهزيستي و بانك هاي طرف قرارداد همكاري هاي لازم را به عمل آورند.

    RSS2.0