پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي روستاي نظر علي شهرستان شيروان

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي روستاي نظر علي شهرستان شيروان

با حضور مسئولين استاني و شهرستاني ، طرح هادي روستاي نظر علي شيروان افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، با حضور فرماندار ، بخشدار و مدير بنياد مسكن شهرستان شيروان ، طرح هادي روستاي نظر علي مورد بهره برداري قرار گرفت.
مهندس ابراهيمي مدير بنياد مسكن شهرستان شيروان در رابطه با اين طرح گفت : در اجراي اين طرح ، به مساحت 700 متر زير سازي و روسازي ،700 متر شن ريزي و تسطيح خيابان ، 1400 متر مربع  زيرسازي و اجراي سنگ فرش پياده رو ، 700 متر آوار برداري و بازگشايي مسير و 670 متر جابجايي تاسيسات انجام گرديده است.
 وي از ديگر مشخصات پروژه به اجراي كانال سنگي به طول 50 متر ، اجراي جدول كانيو به طول 1400 متر و عمليات آسفالت گرم به طول 700 متر نام برد و اعتبار اجراي اين طرح را 2 ميليارد و 120 ميليون ريال برشمرد.
مهندس ابراهيمي عنوان داشت ، در بخش مسكن روستايي نيز در اين روستا 75 نفر از متقاضيان دريافت تسهيلات مقاوم سازي منازل به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه 40 متقاضي موفق به اخذ پايان كار گشته اند. 

    RSS2.0