پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› عمليات اجرايي طرح هادي روستاي شيرآباد شهرستان مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
عمليات اجرايي طرح هادي روستاي شيرآباد شهرستان مانه و سملقان

با حضور فرماندار مانه و سملقان ، مديركل بنياد مسكن استان ، معاونين اين نهاد و مدير بنياد مسكن شهرستان ، عمليات اجرايي طرح هادي روستاي شيرآباد آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در نهمين روز از دهه حساب 100 امام (ره) با حضور هاشمي فرماندار مانه و سملقان ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن ، مهندس صابري معاون عمران روستايي ، مهندس روحاني معاون بازسازي مسكن روستايي و مهندس دليريان مدير شعبه شهرستان ، عمليات اجرايي طرح هادي روستاي شيرآباد آغاز گرديد  و كلنگ زني طرح هادي اين روستا جهت عمليات اجرايي زده شد.
مهندس محمدي در رابطه با اين طرح گفت : اجراي اين طرح با اعتبار 4 ميليارد ريال از محل سفر مقام معظم رهبري به استان بوده است كه با اجرا شدن اين طرح 250 خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

    RSS2.0