پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد استاندار از اجراي طرح هادي و مسكن روستايي چخماقلو مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد استاندار از اجراي طرح هادي و مسكن روستايي چخماقلو مانه و سملقان

استاندار خراسان شمالي به همراه مديران كل استانداري ، بنياد شهيد ، شركت گاز و مديركل بنياد مسكن استان از اجراي طرح هادي و مسكن روستايي چخماقلو مانه و سملقان بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي به همراه مديران كل استانداري ، بنياد شهيد ، شركت گاز و مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان از اجراي طرح هادي و مسكن روستايي چخماقلو شهرستان  مانه و سملقان بازديد كردند.
مهندس محمدي در رابطه با طرح هادي اين روستا گفت : روستاي چخماقلو با دارا بودن 367 خانوار و جمعيتي بالغ بر 1609 نفر در شهرستان مانه و سملقان قرار دارد كه تاكنون 950 ميليون ريال جهت آواربرداري و زيرسازي ، اجراي ديوار و جدول كانيو هزينه شده است و يك ميليارد و 800 ميليون ريال اعتبار ، جهت اجراي سنگفرش ، جابجايي تاسيسات و زيرسازي ، مورد نياز است همچنين اجراي آسفالت اين طرح نيز در دست اجراست.
وي ادامه داد ؛ در بخش مسكن روستايي نيز 46 متقاضي جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي و موفق به انعقاد قرارداد شده اند كه از اين مجموع 35 واحد پايان كار خود را اخذ نموده اند.
لازم به ذكر است ، روستاي چخماقلو با برخورداري از يك هزار و609 نفر جمعيت ، تعداد 33 شهيد را در راه احياي اسلام به انقلاب ايران اهدا نموده و به عنوان روستاي نمونه در سطح كشور به لحاظ شهادت طلبي محسوب مي گردد.

    RSS2.0