پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور از پروژه 294 واحدي مسكن محرومين

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور از پروژه 294 واحدي مسكن محرومين

مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور به همراه مديركل بنياد مسكن استان و مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي از آماده سازي پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، سلگي مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان و مهندس برزگر مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي از آماده سازي پروژه 294 واحدي مسكن محرومين گلستان شهر بازديد كردند.
مهندس برزگر مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز استان گفت : اين مجمع از اواخر سال 90 كار خود را شروع كرد كه تا كنون پروژه هاي مختلفي در شهرستان هاي جاحرم ، مانه و سملقان ، آشخانه و گلستان شهر به اين انجمن واگذار شده است . وي در رابطه با وضعيت فيزيكي اين پروژه نيز عنوان كرد ؛ اين پروژه در وضعيت بتن ريزي كف قرار دارد كه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، طي يك سال آينده در اختيار محرومين استان قرار خواهد گرفت.
در اين بازديد سلگي نيز با ابراز رضايت از فعاليت هاي اين انجمن در استان خراسان شمالي بيان داشت : با توجه به تلاش هاي صورت گرفته توسط مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان و نظارتي كه مديركل بنياد مسكن در اجرا دارد ، اين طرح جزء پروژه هاي ماندگار در اين استان خواهد شد.
مهندس محمدي نيز گفت : اميدواريم با توجه به مديريت زمان و نظارت صحيح بر پروژه و برگزاري جلسات مختلف با اعضاي انجمن خيرين مسكن ساز استان بتوانيم هرچه زودتر اين واحد ها را در اختيار محرومين قرار دهيم تا آنان نيز بتوانند از نعمت مسكن بهره مند شوند.

    RSS2.0